หลักสูตรอบรม
การเข้าใช้งาน Office 365
การเข้าใช้งาน Google apps for education
การออกแบบและสร้างสรรค์ประติมากรรมหินทรายจากเปลือกของหอยเชอรี่
การตัดต่อวิดีโอ ด้วยโปรแกรม Camtasia studio
การติดตั้ง Windows 10
การตัดต่อวิดีโอด้วย Adobe Premiere Pro
©2015 COMPUTER CENTER
ติดต่อสอบถามได้ที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ
งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์
(อาคารบูรณวิทยาการ ตึก 27 ชั้น 2 ห้อง 27.02.01)
โทรศัพท์  044-009-009_ต่อ _2723
150,921