หลักสูตร การส่งเสริมสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน


หัวข้อ 1 :   การใช้ Lineปุ่มลงทะเบียน
หัวข้อ 2 :   สอนการ App Foto Rus ในการแต่งภาพปุ่มลงทะเบียน
หัวข้อ 3 :   สร้างภาพสไลด์ ใน app video Showปุ่มลงทะเบียน
หัวข้อ 4 :   สอนการทำ Storytelling ของสินค้าปุ่มลงทะเบียน
หัวข้อ 5 :   การสร้างช่องบน Yotube และการอัพโหลด Video Youtubeปุ่มลงทะเบียน
หัวข้อ 6 :   สอนการใช้ Google เเปลภาษาปุ่มลงทะเบียน
หัวข้อ 7 :   สร้างเพจ Facebook ในการขายสินค้าปุ่มลงทะเบียน
หัวข้อ 8 :   สร้างร้านค้า Line Shopปุ่มลงทะเบียน
หัวข้อ 9 :   การขายสินค้าผ่านตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace)ปุ่มลงทะเบียน
หัวข้อ 10 :   การส่งสินค้าผ่าน ไปรษณีย์ไทยปุ่มลงทะเบียน
หัวข้อ 11 :   เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ Digital Marketingปุ่มลงทะเบียน