หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2016


หัวข้อ 1 :   แนะนำ การพิมพ์-ลบข้อมูล การสร้าง-ลบแผ่นงานต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 2 :   การจัดการแถวและคอลัมม์ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 3 :   การตกแต่งข้อมูลเซลล์ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 4 :   การฟังก์ชันออโต้ฟิลต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 5 :   การ Insert Functionต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 6 :   การแปลงตัวเลขให้เป็นตัวหนังสือต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 7 :   การทำกราฟและแผนภูมิต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 8 :   การป้องกันเวิร์คบุ๊กต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 9 :   การทำงานกับรูปภาพ 1ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 10 :   การทำงานกับรูปภาพ 2ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 11 :   การทำงานกับรูปทรงต้องเข้าสู่ระบบก่อน