หลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ด้วย wordpress


หัวข้อ 1 :   wordpress คืออะไรต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 2 :    ติดตั้ง xamppต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 3 :   ติดตั้ง Appservต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 4 :    ติดตั้ง wordpressต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 5 :   มารู้จักหน้าบ้านและหลังบ้านของ wordpressต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 6 :   สร้างหน้าแรกให้เว็บไซต์ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 7 :   สร้างเมนูง่ายๆ ด้วย wordpressต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 8 :   แต่งเว็บไซต์ให้สวยด้วย theme wordpressต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 9 :   เสริมพลังด้วย pluginต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 10 :   การสำรองข้อมูลเว็บไซต์ต้องเข้าสู่ระบบก่อน