หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS6


หัวข้อ 1 :   แนะนำคำสั่งใน Adobe Photoshopต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 2 :   การสร้างชิ้นงานใหม่ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 3 :   การใช้ Tool ร่วมกับรูปภาพต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 4 :   การตัดต่อภาพอย่างง่ายต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 5 :   การตกแต่งตัวหนังสือด้วยรูปภาพ 1ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 6 :   การตกแต่งตัวหนังสือด้วยรูปภาพ 2ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 7 :   การตกแต่งข้อความแบบมีเวทมนต์ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 8 :   การทำภาพ Dispersion Effectต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 9 :   การรีทัชภาพและลบวัตถุที่ไม่ต้องการออกต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 10 :   การทำภาพซ้อน Double Exposur ต้องเข้าสู่ระบบก่อน