หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS6


หัวข้อ 1 :   แนะนำคำสั่งใน Adobe Photoshopต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 2 :   การสร้างชิ้นงานใหม่ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 3 :   การใช้ Tool ร่วมกับรูปภาพต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 4 :   การตัดต่อภาพอย่างง่ายต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 5 :   การตกแต่งตัวหนังสือด้วยรูปภาพ 1ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 6 :   การตกแต่งตัวหนังสือด้วยรูปภาพ 2ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 7 :   การตกแต่งข้อความแบบมีเวทมนต์ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 8 :   การทำภาพ Dispersion Effectต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 9 :   การรีทัชภาพและลบวัตถุที่ไม่ต้องการออกต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 10 :   การทำภาพซ้อน Double Exposur ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
©2015 COMPUTER CENTER
ติดต่อสอบถามได้ที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ
งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์
(อาคารบูรณวิทยาการ ตึก 27 ชั้น 2 ห้อง 27.02.01)
โทรศัพท์  044-009-009_ต่อ _2723
150,926