หลักสูตร การใช้งานเว็บ e-Learning


หัวข้อ 1 :   เเนะนำการเข้าใช้ LMS 1ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 2 :   การเเก้ไขข้อมูลรายวิชาต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 3 :   การ Add สมาชิกต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 4 :   การเพิ่มข้อมูลรายวิชาต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 5 :   การเพิ่มข้อมูลผ่านสื่อ Youtube&Slideshareต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 6 :   การเพิ่มเเบบทดสอบต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 7 :   การ Add ข้อสอบต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 8 :   การให้คะแนนการบ้านต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 9 :   การส่งการบ้านต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 10 :   การสำรองข้อมูลต้องเข้าสู่ระบบก่อน