หลักสูตร การเข้าใช้งาน Nrru Elearning


หัวข้อ 1 :   การเข้าใช้งาน บทเรียนออนไลน์ NRRU e-Learningต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 2 :   การเพิ่มเนื้อหาแบบ page และ labelต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 3 :   การเพิ่มสื่อการสอนจาก Youtube เข้าสู่บทเรียนต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 4 :   อัพโหลดเนื้อหาการสอนผ่าน SlideShareต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 5 :   การเพิ่มรายชื่อนักศึกษาเข้ารายวิชาต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 6 :   การสร้างกลุ่มเรียน และนำนักศึกษาเข้าตามหมู่เรียนต้องเข้าสู่ระบบก่อน