หลักสูตร การเข้าใช้งาน Office 365


หัวข้อ 1 :   แนะนำการเข้าสู่ระบบและ Microfoft Office 365ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 2 :   การแชร์ไฟล์ สร้างไฟล์ผ่าน One Driveต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 3 :   แนะนำการส่งไฟล์ผ่าน Outlookต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 4 :   แนะนำการจดบันทึกงานผ่าน Onenoteต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 5 :   แนะนำการสร้างแบบสำรวจผ่าน Microsoft Formต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 6 :   แนะนำการสร้างทีมผ่าน Microsoft Teamต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 7 :   แนะนำการสร้างเว็บไซต์ Folio ผ่าน Microsoft Swayต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 8 :   แนะนำการสร้างไฟล์เอกสารผ่าน Microsoft word Onlineต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 9 :   แนะนำการสร้างงานนำเสนอพื้นฐานผ่าน Microsoft PowerPoint Onlineต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 10 :   แนะนำการใช้งาน Microsoft excel Onlineต้องเข้าสู่ระบบก่อน