หลักสูตร การเข้าใช้งาน Google apps for education


หัวข้อ 1 :   Google Apps for Education คืออะไรต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 2 :   แนะนำ Login เข้าใช้งาน Google Classroomต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 3 :   การสร้างกิจกรรมใน Google Classroomต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 4 :   การใช้งาน Google calendar เพื่อการนัดหมายต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 5 :   การสร้างแบบทดสอบใน Google Formต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 6 :   การสร้างแบบฟอร์มแบบสอบถามด้วย Google Formต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 7 :   การพิมพ์งานด้วยเสียง ผ่าน Google Documentsต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 8 :   การแปลงเอกสารจาก ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ผ่าน Google Documentsต้องเข้าสู่ระบบก่อน