หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสอบมาตรฐานไอที ITPE


หัวข้อ 1 :   แนะนำโครงการสอบมาตรฐานไอทีต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 2 :   รูปแบบการจัดการองค์กรต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 3 :   การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 4 :   อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 5 :   การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 6 :   Software Packet ที่นิยมใช้ในบริษัทต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 7 :   ระบบที่ใช้ในการออกแบบและควบคุมเชิงวิศวกรรมต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 8 :   Electronic commerceต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 9 :   Embrdded Systemต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 10 :   แผนภาพ E-R Diagram และ Data flow diagramต้องเข้าสู่ระบบก่อน