หลักสูตร การตัดต่อวิดีโอและเสียง ด้วยโปรแกรม Camtasia studio


หัวข้อ 1 :   การตัดต่อวิดีโอและเสียง ด้วยโปรแกรม Camtasia studio EP1ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 2 :   การตัดต่อวิดีโอและเสียง ด้วยโปรแกรม Camtasia studio EP2ต้องเข้าสู่ระบบก่อน