หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการเรียนการสอน


หัวข้อ 1 :   การใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการเรียนการสอน EP1ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 2 :   การใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการเรียนการสอน EP2ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
©2015 COMPUTER CENTER
ติดต่อสอบถามได้ที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ
งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์
(อาคารบูรณวิทยาการ ตึก 27 ชั้น 2 ห้อง 27.02.01)
โทรศัพท์  044-009-009_ต่อ _2723
150,925