หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการเรียนการสอน


หัวข้อ 1 :   การใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการเรียนการสอน EP1ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 2 :   การใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการเรียนการสอน EP2ต้องเข้าสู่ระบบก่อน