หลักสูตร การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ITPE


หัวข้อ 1 :   อบรม ITPE วันพุธ เช้า 9.00 - 10.30ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 2 :   อบรม ITPE วันพุธ เช้า 10.30 - 12.00ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 3 :   อบรม ITPE วันพุธ บ่าย 13.00-14.30ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 4 :   อบรม ITPE วันพุธ บ่าย 14.30-16.00ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 5 :   อบรม ITPE วันพฤหัสบดี เช้า 9.00- 10.30ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 6 :   อบรม ITPE วันพฤหัสบดี เช้า 10.30-12.00ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 7 :   อบรม ITPE วันพฤหัสบดี เช้า 13.00-14.30ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 8 :   อบรม ITPE วันพฤหัสบดี เช้า 14.30-16.00ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 9 :   อบรม ITPE วันศุกร์ เช้า 9.00 - 10.30ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 10 :   อบรม ITPE วันศุกร์ เช้า 10.30-12.00ต้องเข้าสู่ระบบก่อน