หลักสูตร การสร้าง Application บน Smartphone


หัวข้อ 1 :   Saturday time 9.00-10.30ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 2 :   Saturday time 11.00-12.00ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 3 :   Saturday time 13.00-14.30ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 4 :   Saturday time 15.00-16.00ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 5 :   Sunday time 9.00-10.30ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 6 :   Sunday time 11.00-12.00ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 7 :   Sunday time 13.00-14.30ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
หัวข้อ 8 :   Sunday time 15.00-16.00ต้องเข้าสู่ระบบก่อน