หลักสูตร การติดตั้ง windows 7


หัวข้อ 1 :   การติดตั้ง windows 7ต้องเข้าสู่ระบบก่อน