หลักสูตรอบรม
ติวเนื้อหารายวิชาด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ก่อนสอบปลายภาค
การเข้าใช้งาน Office 365
การเข้าใช้งาน Google apps for education
การเตรียมความพร้อมสอบมาตรฐานไอที ITPE
หลักสูตร การดูแลซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
การออกแบบและสร้างสรรค์ประติมากรรมหินทรายจากเปลือกของหอยเชอรี่
การตัดต่อวิดีโอ ด้วยโปรแกรม Camtasia studio
การตัดต่อวิดีโอและเสียง ด้วยโปรแกรม Camtasia studio
การสร้าง e-book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional
การสร้างและการจัดสอบผ่านระบบออนไลน์ (e-Learning)
การใช้ระบบการจัดการเนื้อหา CMS
การใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการเรียนการสอน
การติดตั้ง Windows 10
การตัดต่อวิดีโอด้วย Adobe Premiere Pro
Internet Of Things
การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ITPE
การสร้าง Application บน Smartphone
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining
การติดตั้ง windows 7
การใช้งานคำสั่งพื้นฐานในระบบเครือข่าย
การส่งเสริมสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2016
การสร้างเว็บไซต์ด้วย wordpress
การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
การใช้งานเว็บ e-Learning
©2015 COMPUTER CENTER
ติดต่อสอบถามได้ที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ
งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์
(อาคารบูรณวิทยาการ ตึก 27 ชั้น 2 ห้อง 27.02.01)
โทรศัพท์  044-009-009_ต่อ _2723
150,928