หลักสูตรอบรม
การติดตั้ง Windows 10
การตัดต่อวิดีโอด้วย Adobe Premiere Pro
อบรม Internet Of Things
อบรม การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ITPE
อบรม การสร้าง Application บน Smartphone
อบรม การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining
การติดตั้ง windows 7
การใช้งานคำสั่งพื้นฐานเพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูลในระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2016
การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla
การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
การใช้งานเว็บ e-Learning
©2015 COMPUTER CENTER
ติดต่อสอบถามได้ที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ
งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์
(อาคารบูรณวิทยาการ ตึก 27 ชั้น 2 ห้อง 27.02.01)
โทรศัพท์  044-009-009_ต่อ _2723
1,821